guldgruvan@toreboda.se
instagram - guldgruvantoreboda
facebook - guldgruvan

tel: 0506-18188

Du hittar oss i Gjutaren, Järnvägsgatan 6.

måndag 31 december 2012

Äntligen........

Nu startar projekt Guldgruvan – unikt återanvändningscenter för förskolebarn i Töreboda

Leader Norra Skaraborg har beviljat medel till projekt Guldgruvan, som är ett samarbete mellan förskolan och företagen i Töreboda kommun. I projektet ska man skapa en ”guldgruva” (återanvändningscenter) med rest- och spillmaterial från företagen på orten. Det finns mycket bra material som i dagsläget kastas istället för att tas tillvara. För barnen är detta ofta ett material som lockar dem att ställa frågor, får dem att experimentera och tänka utanför ramar och mallar i sitt skapande. Att använda denna typ av material leder också till att man redan i tidig ålder kan skapa ett intresse för teknik och naturvetenskap. Något som är viktigt eftersom man i framtiden kommer att behöva kompetent arbetskraft inom dessa områden. Barnen kommer även att få insikt i hållbar utveckling och att ”skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut”.


I projektet kommer man att iordningsställa en inspirerande lokal, samla in material, anordna workshops för personal inom förskolan, föräldrar, företag och politiker samt ta fram en plan för verksamheten och utveckla det långsiktiga samarbetet mellan förskolan och företagen. Projektet startar i början av 2013 och håller på i drygt ett år för att sedan bli permanent. Projektägare är Töreboda kommun (Förskolan Syrenen) och samarbete sker med 20-talet företag på orten. Centret kommer vara på vinden på TM automation och vara öppet måndagar mellan 12.30-16.30. Då finns det möjlighet för personalen på kommunens förskolor att komma dit och hämta material till sina avdelningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar